Čo sa nedá prepraviť?

Tento zoznam zahŕňa predmety, ktoré sú zakázané prepravovať zákonom, nariadením alebo obmedzením zo strany federálnej, štátnej alebo miestnej vlády krajiny (nemôžeme ich teda prepravovať).

Niektoré krajiny majú ale aj iné, špecifické zákazy. Napríklad niekedy sú problémy s prepravou osobných vecí do Japonska a Vietnamu alebo zaslanie balíka na súkromné adresy v Austrálii. Z Číny je zakázané vyvážať mediálne materiály všetkých druhov (filmy, fotky, CD, kazety, DVD, pamäťové médiá, tlačoviny), ktoré by mohli poškodiť čínsku politiku alebo etiku. Preto, pokiaľ máte tovar neštandardný, kontaktujte nás vopred emailom.

Nižšie uvádzame základný zoznam zakázaných položiek. Viac informácií nájdete v odkazoch jednotlivých prepravcov. Tiež odporúčame pred odoslaním preveriť s príjemcom, či je daný tovar možné bez problémov zaslať.

Čo nemôžeme prepraviť?

 • lieky (neodporúčajú sa tiež posielať doplnky stravy)

 • alkohol a potraviny podliehajúce skaze. Napr. u potravín (vrátane trvanlivých) zasielaných do USA môže byť vyžadovaná registrácia u tamojšieho potravinárskeho úradu FDA

 • kompletné zbrane aj časti zbraní, strelivo, výbušniny a výbušné zariadenia

 • poľovnícke trofeje, časti zvierat

 • živé zvieratá, živé rastliny, ľudské ostatky a ľudský popol v akejkoľvek forme

 • batérie

 • voľne ložené drahokamy a polodrahokamy (opracované alebo neopracované, leštené alebo neleštené)

 • starožitnosti a umelecké diela, pamätné mince a medaily s individuálnou hodnotou

 • nelegálny tovar ako falzifikáty a drogy

 • kolky a daňové nálepky

 • cigarety, cigary, tabakové výrobky, konope a elektronické cigarety, vodné fajky

 • horľaviny

 • hotovosť, finančné a peňažné komodity, ceniny, aktívne platobné karty

 • kožušiny, šperky, drahé kovy

 • chemikálie

To, čo prepravcovia nemôžu prepraviť je tiež na ich stránkach:

 1. Zakázané položky Fedex
 2. Zakázané položky TNT
 3. Zakázané položky UPS

Nezabudnite
Adresa príjemcu nesmie byť vo väčšine prípadov P.O.BOX. Nedoručujeme tiež na schránky na pošte alebo na adresy bez fyzickej prítomnosti príjemcu.